Послуги

Компанія Ug Grand надає консалтингові послуги із залучення фінансових, експертних, технологічних та інших ресурсів для вирішення інфраструктурних проблем в Україні.

Консалтинг

 • Розробка стратегій, бізнес-моделей, Due Diligence, техніко-економічних обґрунтувань тощо
 • Взаємодія з клієнтами та маркетинг
 • Основні бізнес-процеси
 • Human Capital
 • Технології та збільшення ефективності
 • Відносини із владою (Government Relations)

Юридичні послуги

 • Кваліфіковані юридичні послуги, в тому числі з міжнародного права
 • Визначення оптимальної форми реєстрації бізнесу і структури оподаткування (для українського бізнесу за кордоном та іноземного бізнесу в Україні)
 • Побудова схеми роботи підприємства (обрання оптимального податкового режиму)
 • Організація робочих місць, належне оформлення документації для співробітників
 • Розробка, юридична експертиза та супровід договорів
 • Контроль виконання договорів і ведення внутрішньої документації компанії
 • Юридичний контроль процесу оформлення прав на землю (договорів оренди землі, а також, державної реєстрації), поділу або об’єднання земельних ділянок
 • Юридичні консультації щодо організації роздрібного/оптового продажу
 • Допомога кооперативам та підприємствам в підготовці внутрішньої, установчої, а також документації з легалізації для Global G.A.P. і сертифікації HACCP
 • Збір документації, яка підтверджує якість продукції, що продається
 • Забезпечення отримання торгового патенту/ торгової марки
 • Загальні юридичні консультації та представництво в судах

Аудиторські послуги

 • Корпоративний аудит
 • Юридичний аудит компанії або проєкту
 • Фінансовий аудит
 • Аудит активів компанії, громади тощо

Корпоративні фінанси

 • Злиття та поглинання
 • Публічне розміщення акцій (IPO, Follow-on тощо)

Управління ризиками

 • Стратегічні та репутаційні ризики
 • Комплаєнс-ризики
 • Фінансові ризики
 • Операційні ризики
 • Кібер-ризики

Послуги у сфері оподаткування

 • Трансфертне ціноутворення
 • Послуги приватним клієнтам
 • Міжнародне оподаткування
 • Корпоративне оподаткування
 • Рішення у сфері бізнес-процесів